Rodziców dzieci szkolnych prosimy o zgłaszanie dzieci chcących korzystać z posiłków w szkole do wychowawców klas lub do p. intendentki w celu przygotowania porozumienia/umowy na rok szkolny 2023/2024.

Informujemy, że posiłki na stołówce szkolnej rozpoczną się  od środy tj. 06.09.2023r.

We wrześniu 2023r. opłata za posiłki wynosi 108,00zł (18 dni), jednakowo dla wszystkich dzieci (nie ma odpisów), którą należy wpłacić do 15.09.2023r.

na konto: 67 1560 0013 2557 1237 0883 0005.

Serdecznie zapraszamy !!!