SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Nazwisko i imię

Funkcja

Pani Magdalena Kowalczyk

Przewodnicząca

Pani Małgorzata Monica

Z-ca przewodniczącej

Pani Katarzyna Ciarachowicz

Sekretarz

Pani Agnieszka Żmuda

Skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Pani Iwona Białoń

Pani Elwira Gabryś

 

Rada Rodziców wspiera  Grono Pedagogiczne, współpracuje dyrektorem szkoły z samorządem uczniowskim.

Aby uatrakcyjnić dzieciom pobyt w szkole Rada Rodziców zajmuje się współorganizowaniem dyskotek,  festynów.  Dokonuje zakupu nagród na konkursy, turnieje jak również na zakończenie roku szkolnego.  Ponadto w razie potrzeby doposaża szkołę np. w sprzęt sportowy i inne pomoce.

Rada Rodziców dołączyła także do organizacji użytku publicznego - „1% dla mojej szkoły”.

Cała Rada deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki kształcenia.