Organizacja szkoły

 

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła prowadzi 8 oddziałów klas I – VIII (klasa łączona I – II  i  V – VI) oraz  dwa oddziały przedszkolne.

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8ºº, oddział przedszkolny otwarty jest od poniedziałku do piątku  w godz. 6.30 - 16.00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje pani Aneta Szewczyk – Dyrektor Szkoły, w każdy:

PONIEDZIAŁEK – 8.00 – 10.00

PIĄTEK – 13.00 – 15.00

lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły oraz w czasie comiesięcznych konsultacji, których harmonogram dostępny jest na stronie internetowej szkoły.