SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szk.2021/2022

Zofia Rogulska, Klaudia Stypa, Amelia Szczęsna i Maksymilian Musialik

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Renata Fiderkiewicz, Iwona Zub