PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

 Lp.

 Imię i nazwisko

 Nazwa zajęć dodatkowych

 

Termin zajęć

Dla jakiej klasy prowadzone są zajęcia

Częstotliwość prowadzonych zajęć

1

Sylwia Nyk

Koło matematyczne

Czwartek 720 – 800

VIII

Raz w tygodniu

2

Renata Fiderkiewicz

Koło języka angielskiego

Poniedziałek 1435 - 1520

IV - V

Co dwa tygodnie

Koło języka angielskiego

Poniedziałek 1435 - 1520

VIII

Co dwa tygodnie

3

Jolanta Kwasek

Koło artystyczne

Czwartek 1340 – 1425

IV - VIII

W miarę potrzeb

4

Iwona Pogoda

Wyrównywanie szans edukacyjnych w klasie I

Poniedziałek 1150 - 1235

I

Co dwa tygodnie

5

Ilona Wolny

Wyrównywanie szans edukacyjnych w klasie III

Czwartek 1150 - 1235

III

Co dwa tygodnie

 

Innowacja „Czytanie przez zabawę”

Czwartek 1150 - 1235

III

Co dwa tygodnie

6

Rafał Wilk

Koło sportowe

Czwartek 1435 – 1520

VI - VIII

Raz w tygodniu

7

Anna Fujara

Klub Europejski  /  Koło plastyczne (doraźnie )

Czwartek

IV - VIII

Raz w miesiącu

8

Iwona Zub

Koło turystyczno - krajoznawcze

Sobota

IV - VIII

Raz w miesiącu

9

Aleksandra Roch

Wyjazdy do kina

Sobota / Niedziela

Dla osób zainteresowanych z klas IV - VIII

Raz w semestrze

10.

 

Anna Flak - Różyc

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego.

1i 2 poniedziałek miesiąca

VI - VIII

2 razy w miesiącu

Zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego

3 i 4 poniedziałek miesiąca

VI - VIII

2 razy w miesiącu