Po raz kolejny w naszej szkole realizowaliśmy Światowy Dzień Życzliwości, Pozdrowień i dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Główna ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać sie podstawa do budowania pokoju i pomyślnych relacji między ludźmi na całym świecie.Wystarczy skierować do drugiego człowieka uśmiech, miłe słowo czy ciepłe spojrzenie.Warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i  tylko wystarczy okazać komuś bezinteresowną życzliwość.

 Z okazji tego święta uczniowie naszej szkoły byli ubrani na żółto a na korytarzach znajdowały się hasła przewodnie nawiązujące do prawidłowej postawy i celu akcji.

Bądźmy dla siebie mili, życzliwi, rozwiązujmy wspólnie  problemy, zauważajmy drugiego człowieka…