W poniedziałek – 28 stycznia 2019 roku  członkowie Szkolnego Koła Artystycznego naszej szkoły  pod opieką  nauczyciela języka polskiego  -  Jolanty Kwasek i pedagoga  - Iwony Zub pojechali do Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach celem wzięcia udziału w finale


X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

na małą formę teatralną o charakterze profilaktycznym „Proforma”,

 którego organizatorem było Kuratorium  Oświaty  w Katowicach.

      Byliśmy, jako „Teatrzyk znad Przemszy”, jednym z dwudziestu zespołów teatralnych  występujących na scenie Pałacu Młodzieży i chociaż nie udało nam się zdobyć  nagrody, godnie  reprezentowaliśmy  i promowaliśmy  naszą szkołę.

 

Poniżej zamieszczono zdjęcia  przybliżające występ naszego  „Teatrzyku znad Przemszy”: