KADRA PEDAGOGICZNA

2020/2021

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot/zajęcia

1.

Anielska Agnieszka

logopeda

2.

Bierońska Monika

doradztwo zawodowe

3.

Czerwińska Agnieszka

plastyka

4.

Fiderkiewicz Renata

język angielski, wychowawca klasy VII

5.

Flak – Różyc Anna

język polski, język niemiecki, wychowawca  klasy V

6.

Fujara Anna

religia, wychowawca w świetlicy szkolnej

7.

Klimczyk Barbara

Edukacja wczesnoszkolna, historia, wychowawca
w świetlicy szkolnej, wychowawca klasy IV

8.

Kostka Małgorzata

Muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa

9.

Kwasek Jolanta

język polski

10.

Lipecka Olga

historia

11.

Malinowska Tatiana

rewalidant

12.

Mól Aleksandra

nauczyciel współorganizujący, wychowawca w świetlicy szkolnej

13.

Nowak Irena

nauczyciel współorganizujący

14.

Nyk Sylwia

matematyka, wychowawca klasy VIII

15.

Oliwa Katarzyna

nauczyciel przedszkola

16.

Ozdoba Wioleta

wychowawca w świetlicy szkolnej

17.

Pajkert Wioleta

chemia

18.

Pogoda Iwona

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

19.

Roch Aleksandra

nauczyciel przedszkola, bibliotekarz

20.

Sakowicz Karolina

nauczyciel przedszkola

21.

Strzelecka Violetta

fizyka

22.

Szewczyk Aneta

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny

23.

Szlęzak Justyna

rewalidant

24.

Wiatr Rafał

wychowanie fizyczne

25.

Wilk Rafał

wychowanie fizyczne, informatyka, technika

26.

Wolny Ilona

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca w świetlicy szkolnej, wychowawca klasy I - II

27.

Zub Iwona

biologia, geografia, przyroda, wychowanie do życia
w rodzinie, pedagog szkolny, wychowawca klasy VI