KADRA PEDAGOGICZNA

2018/2019

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot / zajęcia

1.

mgr Szewczyk Aneta

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, zaj. korekcyjno – kompensacyjne

2.

mgr Bierońska Monika

doradztwo zawodowe

3.

mgr Czerwińska Agnieszka

plastyka

4.

mgr Fiderkiewicz Renata

język angielski, wychowawca klasy VIII

5.

mgr Flak – Różyc Anna

język niemiecki

6.

mgr Fujara Anna

religia

7.

mgr Klimczyk Barbara

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy, historia

8.

mgr Kloc – Baradziej Maria

chemia

9.

mgr Kostka Małgorzata

muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa

10.

mgr Kwasek Jolanta

język polski, wychowawca klasy VII

11.

mgr Lipecka Olga

historia, wiedza o społeczeństwie

12.

mgr Mól Aleksandra

nauczyciel świetlicy

13.

mgr Nyk Sylwia

Matematyka, wychowawca klasy V - VI

14.

mgr Oliwa Katarzyna

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału przedszkolnego

15.

mgr Pogoda Iwona

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I - II

16.

mgr Roch Aleksandra

wychowanie przedszkolne, bibliotekarz, wychowawca oddziału przedszkolnego

17.

mgr Sakowicz Karolina

wychowanie przedszkolne, wychowawca oddziału przedszkolnego

18.

mgr Strzelecka Violetta

fizyka

19.

mgr Szlęzak Anita

logopeda

20.

mgr Szlęzak Justyna

rewalidacja

21.

mgr Snopek Dariusz

rewalidacja

22.

mgr Wilk Rafał

zaj. komputerowe, informatyka, technika, zaj. techniczne, wychowanie  fizyczne

23.

mgr Wolny Ilona

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy III

24.

mgr Zub Iwona

przyroda, biologia, geografia, wych. do życia w rodzinie, pedagog, logopeda, wychowawca klasy IV

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com