SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szk.2018/2019

  • Grzegorz Zub – Przewodniczący SU
  • Jakub Supernak -  Zastępca Przewodniczącego SU
  • Iwonka Cieślik – sekcja rozrywkowa i redaktor gazetki szkolnej.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Renata Fiderkiewicz, Iwona Zub, Ilona Wolny