Od 25 maja 2020 r. możliwe będzie zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1 - 3 oraz konsultacji.

Prosimy, aby zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni zgłaszali chęć uczestniczenia dziecka w zajęciach do wychowawcy klasy przez dziennik elektroniczny ze stosownym wyprzedzeniem.

Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia należy bezwzględnie zapoznać się z procedurą organizacji zajęć oraz podpisać oświadczenie.

Procedury i oświadczenie:

1. Procedura organizacji zajęć

2. Procedura organizacji konsultacji dla uczniów

3. Procedura dotycząca kontaktu z osobami trzecimi

4. Procedura dotycząca podejmowania czynności higieniczno-sanitarnych

5.Procedura postępowania na wypadek postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

6. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych


 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com