Przed rozpoczęciem ferii Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-lato-2021/