Modyfikacja oferty poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej

Szanowni Państwo,
w imieniu dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zachęcam Państwa do zapoznania się ze zmodyfikowaną w kwietniu ofertą dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Powyższa oferta znajduje się na stronie poradni www.poradnia.dabrowa.pl w zakładce OFERTA.

LINK – MODYFIKACJA OFERTY

https://poradnia.dabrowa.pl/modyfikacja-oferty-dla-dzieci-m%C5%82odzie%C5%BCy-rodzic%C3%B3w-i-nauczycieli-kwiecie%C5%84-2021.