Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 28 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-04-16 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.