Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

dla uczniów spoza rejonu szkoły

  • Zachęcamy rodziców do zapoznania się z treścią  Zarządzenia  Prezydenta Miasta nr 1539.2021 roku z dnia 14.01.2021 roku – zarządzenie do pobrania.

Rodzice i opiekunowie znajdą tam ważne informacje dotyczące określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza. Terminy dotyczą uczniów spoza rejonu szkoły.

Wniosek przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej do pobrania: wniosek