Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zachęca Państwa do zapoznania się z działaniami Poradni, które  kierowane są  do uczniów i rodziców.

Informacja w załączeniu. Załącznik