W związku z panującą pandemią Covid-19, po konsultacjach z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną oraz z Samorządem Uczniowskim, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi, rekomenduje noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeni wspólnej szkoły.