Szanowni Państwo!

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców/opiekunów  uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe.

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/08/2020.08.18-protego-safe_list-men-i-gis.pdf